Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 11/02/2020)

Ngày 11/02/2020, từ 7:30, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176011022 Ngô Toàn Trung 16/05/1988 Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trên cơ sở ISO 45001:2008 cho doanh nghiệp sửa chữa cơ khí tại Việt Nam, nghiên cứu điển hình tại Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan Dầu khí PV Shipyard
2 166011024 Huỳnh Công Chánh 06/08/1994 Đánh giá thực trạng công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng nhà cao tầng và đề xuất giải pháp, nghiên cứu điển hình tại Công ty CP xây dựng Coteccons
3 166011015 Phan Cao Nhã 23/08/1990 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng luật an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM
4 166011009 Trần Phương Kiệt 17/05/1967 Đánh giá thực trạng, đề ra biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho đơn vị công tác khi làm việc tại các thiết bị trong trạm biến áp 220/110 kV do công ty lưới điện cao thế TP.HCM quản lý
5 166011011 Trần Văn Lâm 06/09/1978 Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro trong công tác thử nghiệm mạch nhất thứ trên đường dây và trạm biến áp 110/220kV tại Công ty thí nghiệm Điện lực TP.HCM