Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 09/10/2020)

Vào lúc 8h00 ngày 09/10/2020 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301):

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176003019 Đoàn Thị Thanh Tú 11/13/1981 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính – Thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 176003021 Lê Thị Ngọc Yến 08/11/1988 Các nhân tố tác động đến việc thực hiện kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ngành may mặc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3 176003001 Nguyễn Thị Mây 10/11/1992 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh Tiền Giang