Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 11/09/2020)

Vào lúc 8h00 ngày 11/09/2020 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301):

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176003013 Võ Hoài Bảo Ngọc 20/10/1995 Kết hợp mô hình M-score và chỉ số Z-score xác định mối quan hệ giữa hành vi điều chỉnh lợi nhuận và nguy cơ phá sản của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
2 196003005 Nguyễn Thị Hoài Thương 19/07/1990 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất tại TP.HCM
3 176003020 Lê Thị Vỹ  05/04/1983 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Nhơn Trạch tại tỉnh Đồng Nai
4 176003010 Trần Thị Ngọc Linh 20/06/1990 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh