Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa (ngày 23/02/2020)

Ngày 23/02/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (8520216).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186006012 Trà Đức Toàn 09/10/1993 Thiết kế, chế tạo và điều khiển thời gian thực xe mobile robot
2 186006014 Nguyễn Mạnh Tường 06/05/1995 Mô hình hóa và điều khiển robot xe đạp