Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (ngày 25/07/2020)

Vào lúc 9h00 ngày 25/07/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (8520208).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186016002 Trần Khánh Dương 03/11/1994 Cải thiện độ tin cậy của phát thông điệp an toàn trong mạng VANETS
Thẻ