Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 14/11/2020)

Vào lúc 13h30 ngày 14/11/2020 tại phòng B106,Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (8580201).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186004016 Phan Văn Sơn 30/06/1985 Nghiên cứu sử dụng cát biển khu vực tỉnh Bình Định chế tạo bê tông cho đường giao thông nông thôn 
2 186004020 Dương Minh Cường 06/11/1981 Nghiên cứu tổng quan các phương pháp sử dụng cát biển trong xây dựng
3 186004015 Nguyễn Anh Phương 20/06/1984 Một số đặc tính kỹ thuật của bê tông có sử dụng cốt liệu từ bê tông cũ
4 186004030 Phạm Văn Thực 20/06/1994 Nghiên cứu ứng xử của bê tông tái chế có gia cường sợi bazan (basalt fiber) khi chịu nén
5 186004012 Nguyễn Mạnh Hoàng 24/11/1975 Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu đất đào gia cố xi măng kết hợp tro bay
6 186004010 Nguyễn Quốc Dũng 08/10/1970 Chẩn đoán hư hỏng kết cấu khung phẳng sử dụng phương pháp cập nhật mô hình dựa trên giải thuật tối ưu dạy-học