Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (ngày 19/07/2020)

Vào lúc 10h00 ngày 19/07/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (8810301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186013002 Đỗ Văn Chất 02/06/1987 Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ tham gia câu lạc bộ thể thao của học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai