Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 24/12/2020)

Vào lúc 13h30 ngày 24/12/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 166001159 Leampuk Naddanai 24/08/1978 Áp dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chiến lược cá nhân hóa như một công cụ quan trọng để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh rạp chiếu phim - Một mô hình kinh doanh tại thị trường Thái Lan
2 176001032 Trần An Hưng 28/09/1995 Tác động của đào tạo đối với cam kết gắn bó của nhân viên: Trường hợp nghiên cứu tại các doanh nghiệp Logistic trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3 176001035 Lê Thị Trúc Quyên 14/02/1992 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng của khách hàng: Trường hợp quảng cáo mỹ phẩm trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh