Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 27/02/2020)

Từ 7h30 ngày 27/02/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 176001048 Thái Thị Mỹ Hương 20/04/1989 Chính sách đổi trả mua hàng trực tuyến và ý định mua hàng trực tuyến: Vai trò trung gian của niềm tin người tiêu dùng. Nghiên cứu đối với người tiêu dùng tại thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
2 176001044 Lưu Thị Diệp 22/09/1980 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bệnh viện công bằng phương pháp Fuzzy AHP: Trường hợp tại tỉnh Bình Định
3 176001042 Nguyễn Thị Phương Anh 12/04/1995 Vai trò của không gian dịch vụ đối với chất lượng dịch vụ và ý định hành vi của khách hàng - Một nghiên cứu tại Highland cà phê Việt Nam
4 176001053 Đoàn Thu Phương 28/06/1974 Phân tích tác động của hoạt động thân thiện với môi trường đến hình ảnh thương hiệu và thái độ của người tiêu dùngi
5 176001012 Đoàn Thị Sao Mai 30/06/1984 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế và chất lượng dịch vụ thuế điện tử tại Cục Thuế tỉnh Bình Định
6 176001009 Phạm Thị Quý Lên 16/10/1982 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ công chức nữ tỉnh Bình Định
7 176001023 Châu Ngọc Thi 19/04/1987 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại các Sở ban ngành thuộc UBND tỉnh Bình Định
8 176001039 Trần Thanh Tú 20/08/1995 Tự chủ công việc: Tiền đề và hệ quả