Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 07/03/2020 và 08/03/2020)

Từ 7h00 ngày 07/03/2020 và ngày 08/03/2020 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186009005 Phan Tuấn Kiệt 21/10/1995 Nhận thức, thái độ và hành vi liên quan đến tình dục ở sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
2 176009050 Mai Thanh Thảo 05/12/1978 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về môi trường đầu tư của doanh nghiệp FDI trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương hiện nay
3 186009032 Lê Thị Thu Vân 01/01/1975 Nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp của nữ công nhân (Nghiên cứu tại địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)
4 176009043 Nguyễn Thị Thùy Liên

14/11/1982

Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động (nghiên cứu trường hợp thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)
5 176009052 Nguyễn Anh Tuấn 08/04/1969 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương
6 176009047 Lê Thị Hồng Nhung 09/02/1976 Đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Bình Dương hiện nay
7 176009037 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/08/1983 Vấn đề sống chung trước hôn nhân hiện nay của công nhân tại các khu công nghiệp (Nghiên cứu tại Công ty TNHH giày Vĩnh Nghĩa, Bến Cát, Bình Dương)
8 186009007 Trần Thị Thảo 29/09/1995 Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sinh kế của ngư dân (Nghiên cứu tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
9 176009025 Nguyễn Thị Thu Nguyên 26/05/1978 Vai trò của tổ chức Hội nông dân cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại hai xã Vĩnh Thuận và Vĩnh Thịnh)
10 176009051 Nguyễn Cẩm Tú 09/10/1977 Bảo hiểm y tế hộ gia đình từ thực tiễn ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
11 186009017 Huỳnh Thị Hoanh 20/08/1988 Đời sống của lao động nữ nhập cư tại khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương hiện nay
12 176009039 Nguyễn Ngọc Dung 26/08/1982 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hóa tinh thần của công nhân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Nghiên cứu tại Công ty TNHH Phong Thái)