Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 30/11/2020)

Vào lúc 7h30 ngày 30/11/2020 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186009039 Nguyễn Thị Ái Dân 05/05/1974 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của người dân khu tái định cư dự án hồ chứa nước Đồng Mít (Địa bàn nghiên cứu: Xã An Dũng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định)
2 186009120 Nguyễn Thị Thu Trinh 29/11/1979 Ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến sinh kế của người dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu
3 186009075 Nguyễn Công Trường 01/08/1972 Tác động của di cư lao động tự do nông thôn- đô thị đối với gia đình có người xuất cư tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
4 176009048 Trần Hữu Phúc 02/01/1979 Vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp tại huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương (giai đoạn 2015-2018)
5 186009037 Nguyễn Thị Thanh Bắc  02/05/1982 Tảo hôn ở đồng bào dân tộc thiểu số huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định