Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2020 - 2021

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK1/2020-2021 như sau:

  • Thời gian: từ 10h00 ngày 26/06/2020 đến 21h00 ngày 28/06/2020;
  • Thời khóa biểu: xem tại đây;
  • Đối tượng: tất cả học viên cao học, sinh viên tham gia chương trình 4+1.

*Lưu ý:

- Học viên kiểm tra tài khoản thông tin học viên để đảm bảo đăng nhập được;

- Sinh viên tham gia chương trình 4+1 không đăng ký học phần Triết và Phương pháp nghiên cứu khoa học;

- Cập nhật thông tin học viên (chọn biểu tượng thông tin học viên để cập nhân thông tin cá nhân).

- Học viên nên thực hiện theo "Hướng dẫn ĐKMH";

- Các nhóm học phần có thời gian và địa điểm khác nhau;

- Sau khi đăng ký xong nên đăng nhập lại để vào kiểm tra kết quả đăng ký bằng cách kiểm tra thời khóa biểu nhằm tránh sai sót trong quá trình thực hiện các thao tác.

 

Sau thời gian đăng ký, hệ thống sẽ tự động khóa lại và học viên sẽ không thực hiện việc đăng ký học phần được nữa. Phòng Sau đại học không giải quyết các trường hợp đăng ký học phần trễ hạn với bất kỳ học viên nào, với bất kỳ lý do nào.