Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (ngày 04/03/2021)

Vào lúc 14h00 ngày 04/03/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (8520208)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186016004 Đoàn Thanh Phong 12/08/1994 Xây dựng tổng đài VoIP tích hợp trợ lý ảo tiếng Việt