Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 18/03/2021)

Vào lúc 12h50 ngày 18/03/2021 tại Lầu 5 Thư viện, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (8580201).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186004029 Phan Nguyễn Ngọc Thành 02/07/1995 Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật của đất gia cố Geopolymer tro bay
2 186004013 Nguyễn Thị Thúy Hồng 07/07/1984 Nghiên cứu đánh giá những tiêu chí chính trong thiết kế công trình thân thiện môi trường
3 186004031 Nguyễn Thái Vin 26/06/1993 Nghiên cứu ứng xử của bê tông tái chế gia cường sợi Bazan khi chịu kéo
4 186004028 Nguyễn Duy Tân 05/08/1994 Đánh giá cường độ bê tông sàn có chứa cốt liệu từ bê tông cũ
5 186004025 Lý Khương Duy 05/11/1996 Tối ưu hóa đa mục tiêu tấm composite chức năng nhiều lớp gia cường carbon nanotube sử dụng giải thuật tiến hóa và phương pháp học sâu