Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 16/07/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 16/07/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186012090 Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt 01/10/1995 Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại từ thực tiễn xét xử của Toà án nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 186012052 Phạm Ngọc Quang 12/02/1982 Áp dụng pháp luật về đấu giá tài sản từ thực tiễn của doanh nghiệp đấu giá tại tỉnh Gia Lai