Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (ngày 25/05/2021)

Vào lúc 13h00 ngày 25/05/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (8810301)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196013002 Trần Văn Ly 13/07/1971 Nghiên cứu một số giải pháp phát triển hoạt động thể dục thể thao tại Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7
2 186013008 Trần Văn Minh 15/11/1994 Mối quan hệ giữa chất lượng sự kiện và hình ảnh điểm đến với ý định hành vi quay lại sự kiện của sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng
3 196013008 Trần Cao Cẩm Tiên 11/12/1997 Nghiên cứu động cơ tham gia tập luyện thể thao của nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh