Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 25/08/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 25/08/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186001014 Đỗ Hoàng Khánh Linh 18/04/1996 Mối quan hệ giữa sự hài lòng trong công việc và gắn kết công việc của nhân viên: Trường hợp nghiên cứu tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP.HCM
2 176001060 Aloundeth Thepphachan 18/11/1992 Điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của kênh quay lại trong bán lẻ đa kênh: Một nghiên cứu điển hình ở Lào
3 186001019 Tần Minh Tâm 02/01/1995 Tác động của đánh giá người dùng đến hành vi sử dụng ứng dụng di động trong bối cảnh Việt Nam
4 186001024 Lê Anh Tuấn 16/09/1990 Ảnh hưởng của đào tạo đến cam kết của nhân viên với tác động trung gian của hài lòng trong công việc tại doanh nghiệp FE Credit trong ngành tài chính tiêu dùng
5 186001015 Tống Hồ Diễm Phúc 20/10/1991 Nghiên cứu tác động của văn phòng không gian mở đến sức khỏe và sự hài lòng của nhân viên - Trường hợp tại các văn phòng khu vực Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh