Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 26/02/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 26/02/2021 tại phòng B,Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186008007 Nguyễn Lê Quỳnh Như 30/09/1996 Các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
2 186008008 Ngô Thu Thảo 25/01/1996 Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Sài Gòn
3 186008006 Đỗ Thị Trà My 09/09/1996 Tác động của tỷ giá thực đa phương đến cán cân thương mại Việt Nam
4 186008010 Nguyễn Dũng Thuận 02/08/1996 Sự tác động của đa dạng văn hóa trong thành viên hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
5 186008011 Trần Anh Toàn 09/06/1996 Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu: Phân tích thực nghiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV)