Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 13/09/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 13/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 176007044 Đỗ Thị Nhàn 20/01/1995 Cơ sở Groebner và ứng dụng
2 186007001 Lê Quế Anh 20/01/1994 Thuật toán phân tích thành phần chính và ứng dụng
3 186007003 Phan Liên Hồng Mai 10/02/1996 Thuật toán cực đại hóa kỳ vọng và ứng dụng trong phân cụm dữ liệu
4 186007005 Nguyễn Lê Thảo Trang 12/08/1996 Phương pháp số xấp xỉ tích phân Bromwich trong biến đổi Laplace ngược bằng đường parabol và hyperbol