Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 25/03/2021)

Vào lúc 12h30 ngày 25/03/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186007015 Phan Đức Thịnh 28/07/1981 Tích phân hình thức
2 186007010 Nguyễn Đình Nghĩa 27/10/1979 Tổng hình thức
3 186007014 Nguyễn Thị Thanh Tâm 15/02/1982 Đa thức chia đường tròn và một số ứng dụng trong giải toán phổ thông
4 186007008 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/10/1984 Định thức ma trận và một số ứng dụng trong giải toán phổ thông