Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 17/10/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 17/10/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186009014 Nguyễn Sơn Ngọc Hạnh 04/04/1982 Sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
2 186009024 Đinh Thị Mai Sương 28/07/1986 Yếu tố tác động đến sự hài lòng của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
3 186009018 Lê Thanh Hồng 08/03/1977 Yếu tố tác động đến sự hài lòng của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
4 186009081 Bùi Thế Vũ 25/04/1990 Sinh kế của người Ba na tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
5 186009089 Bùi Thị Nga

08/06/1978

Các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bỏ học của học sinh trung học cơ sở người Rai (Nghiên cứu tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận)
6 186009101 Lê Minh Dũng 29/11/1988 Một số yếu tố tác động đến việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu