Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 19/05/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 19/05/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186009031 Trương Thị Ngọc Tuyền 09/07/1985 Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
2 186009036 Phan Đỗ Minh Thanh Anh 06/04/1984 Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động công tác giảm nghèo tỉnh Bình Định
3 186009035 Nguyễn Thị Hồng Xuân 01/08/1980 Hội nhập xã hội của nữ công nhân nhập cư tại địa bàn thành phố Thuận An (Nghiên cứu tại công ty TNHH Cường Phát, phường Hưng Định, thành phố Thuận An)
4 186009022 Nguyễn Thị Tuyết Mai 28/04/1981 Tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em các gia đình lao động nhập cư tại tỉnh Bình Dương (Trường hợp nghiên cứu tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An)
5 186009025 Thái Minh Thanh 10/11/1976 Kiến thức, thái độ và hành vi của người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
6 186009027 Trần Thị Thanh Thủy 08/11/1992 Kiến thức, thái độ và hành vi của học sinh THPT về quan hệ tình dục trước hôn nhân