Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 22/05/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 22/05/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186009111 Võ Tiến Phương 19/02/1978 Tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới đến đời sống của các hộ nghèo trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2 186009028 Đậu Nguyễn Thùy Trang 22/12/1986 Yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động phi chính thức tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
3 186009064 Trần Lâm Sơn 15/08/1989 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thanh niên tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
4 186009021 Lê Ngọc Mỹ Linh 10/10/1982 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các Doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương (Nghiên cứu tại thành phố Thuận An)
5 186009062 Nguyễn Ánh Sáng 20/08/1979 Yếu tố ảnh hưởng đến việc làm của thanh niên nông thôn (nghiên cứu tại xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định)
6 186009002 Trần Thị Thanh Thủy 16/11/1995 Quan niệm về hôn nhân của thanh niên tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa