Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 28/11/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 28/11/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186009132 Đặng Hữu Trung 16/09/1981 Sự tham gia của người dân vào hoạt động nhân đạo, từ thiện tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Nghiên cứu tại phường Quang Trung, Đống Đa và xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)
2 186009130 Lê Thị Kim Quyên 24/06/1983 Tảo hôn của người dân tộc Bana ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định hiện nay