Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần trong HK2/2020 - 2021 (đợt vét)

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần trong HK2/2020-2021 (đợt vét) như sau:

  • Thời gian: từ 08h00 ngày 02/03/2021 đến 17h00 ngày 04/03/2021;
  • Thời khóa biểu: xem tại đây;
  • Đối tượng: tất cả học viên cao học;
  • Thời gian đóng học phí bổ sung dành cho các học viên tuyển sinh từ đợt tháng 08/2020 trở về trước đăng ký đợt vét: theo thông báo phòng tài chính.

*Lưu ý:

- Học viên kiểm tra tài khoản thông tin học viên để đảm bảo đăng nhập được;

- Học viên nên thực hiện theo "Hướng dẫn ĐKMH";

- Các nhóm học phần có thời gian và địa điểm khác nhau;

- Sau khi đăng ký xong nên đăng nhập lại để vào kiểm tra kết quả đăng ký bằng cách kiểm tra thời khóa biểu tổng quát nhằm tránh sai sót trong quá trình thực hiện các thao tác;

- Sau khi đăng ký học phần thì học viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí không được hủy học phần.

 

Sau thời gian đăng ký, hệ thống sẽ tự động khóa lại và học viên sẽ không thực hiện việc đăng ký học phần được nữa. Phòng Sau đại học không giải quyết các trường hợp đăng ký học phần trễ hạn với bất kỳ học viên nào, với bất kỳ lý do nào.