Nhảy đến nội dung
x

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

Căn cứ vào Thông bố số 2599/TB-TĐT của Nhà trường về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần (2022), Phòng Sau đại học thông báo tất cả học viên, nghiên cứu sinh ở tất cả các cơ sở được nghỉ học từ thứ Hai, ngày 24/01/2022 (22 tháng Chạp) đến hết Chủ nhật, ngày 06/02/2021 (Mồng 06 tháng Giêng). Ngày 07/02/2021 học lại theo thời khóa biểu.