Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học/thi tại cơ sở Tân Phong đến ngày 13/12/2020

1. Tạm dừng tập trung học/thi tại Cơ sở Tân Phong từ ngày 07/12/2020 cho đến hết ngày 13/12/2020

Tất cả Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên (gọi tắt là SV) tạm dừng các hoạt động học tập, thi cử, hoạt động ngoại khóa,…tại Cơ sở Tân Phong trong thời gian từ ngày 07/12/2020 cho đến hết ngày 13/12/2020; tiếp tục việc học tập trên nền tảng công nghệ số (giảng dạy trực tuyến), đồng thời thực hiện đầy đủ các yêu cầu học tập mà giảng viên giảng dạy hướng dẫn, tích cực ôn tập để thực hiện các yêu cầu kiểm tra, đánh giá của từng môn học theo thông báo của giảng viên giảng dạy.

Các SV chuẩn bị thi giữa kỳ, cuối kỳ chủ động ôn tập và cập nhật lịch thi mới trên Hệ thống thông tin sinh viên từ ngày 08/12/2020 (lịch thi giữa kỳ Khóa 24) và ngày 09/12/2020 (lịch thi cuối kỳ Khóa 23 trở về trước).

2. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

- SV/GVVC thuộc diện theo dõi y tế theo yêu cầu của cơ quan chức năng phải nghiêm túc thực hiện việc khai báo thông tin cho địa phương và Nhà trường; đảm bảo công tác cách ly và theo dõi sức khỏe (theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng và đơn vị y tế), kịp thời cung cấp thông tin về Khoa/Đơn vị quản lý để ghi nhận và có giải pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

- SV/GVVC chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng; Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.

- SV/GVVC hạn chế di chuyển nhiều nơi. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 báo cáo ngay với cơ quan y tế ở địa phương và thông tin đến Đơn vị quản lý/Khoa/Phòng/Ban chức năng của Nhà trường để có giải pháp kịp thời; đồng thời tuân thủ các hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Các đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm thông tin đến SV/GVVC trong đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và triển khai việc dạy – học trực tuyến; theo dõi và báo cáo ngay các dấu hiệu, trường hợp bất thường xảy ra cho Ban ứng phó phòng, chống dịch bệnh và Lãnh đạo Nhà trường kịp thời xử lý.