Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 16/09/2022)

Vào lúc 14h00 ngày 16/09/2022, tại phòng họp B Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201803010 Lưu Thanh Phương 13/04/1987 Tác động của quản trị công ty đến tính kịp thời báo cáo tài chính: Thực nghiệm tại các công ty niêm yết ngành thực phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
2 201803001 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 20/07/1984 Các nhân tố tác động đến công tác kế toán tại các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh chịu ảnh hưởng dịch covid-19