Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Phòng Sau đại học thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho học viên trúng tuyển và nhập học tuyển sinh đợt 2 năm 2022 như sau:

  • Thời gian: từ ngày 13/12/2022 đến ngày 17/12/2022;
  • Thời gian công bố danh sách được cấp học bổng dự kiến: 10/02/2023;
  • Hình thức nộp hồ sơ:
    • Nộp trực tiếp tại Phòng Sau đại học;
    • Chuyển phát nhanh về địa chỉ của Phòng Sau đại học.
  • Đối tượng và hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, học viên xem tại đây.

Lưu ý: Phòng Sau đại học sẽ không xét hồ sơ nếu học viên nộp trễ hoặc nộp thiếu hồ sơ so với quy định.