Nhảy đến nội dung
x

Học bổng sau đại học

I. Học bổng chương trình thạc sĩ:

1. Đối tượng: Học viên đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) các đợt tuyển sinh trong năm học 2023-2024. Học bổng được chi trả vào cuối khóa học.

2. Tiêu chí: Căn cứ vào điểm trung bình tích lũy chương trình đào tạo trình độ đại học của học viên; các thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật trong khi là sinh viên TDTU. Đối với học viên là giảng viên, viên chức cơ hữu của TDTU căn cứ vào thâm niên công tác tại TDTU, Hội đồng xét cấp học bổng sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết số kinh phí học bổng đã được phân bổ.

3. Mức học bổng

 • Học bổng 100% cho toàn khóa đào tạo
  • Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa một ngành thuộc chương trình đại học của TDTU, dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
  • Sinh viên là tác giả chính của ít nhất 01 bài báo khoa học trên các tạp chí trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS)/Scopus đối với nhóm ngành kinh tế - xã hội và ít nhất 02 bài báo WoS/Scopus đối với nhóm ngành kỹ thuật - tự nhiên, công bố chung với giảng viên hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của Trường;
  • Sinh viên đạt các thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thể thao như sau:
   • Đạt Huy chương vàng, Huy chương bạc hoặc Huy chương đồng cấp thế giới;
   • Đạt Huy chương vàng, Huy chương bạc cấp Châu Á;
   • Đạt Huy chương vàng cấp Đông Nam Á, SEA Games.
  • Sinh viên đạt các giải thưởng uy tín về khoa học, nghệ thuật, thể thao đóng góp sự phát triển danh tiếng của Trường.
 • Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo
  • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
  • Giảng viên, viên chức của TDTU có thâm niên công tác tại Trường từ 03 năm trở lên, trúng tuyển và nhập học.
 • Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo
  • Sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
  • Giảng viên, viên chức của TDTU có thâm niên công tác tại Trường từ 01 năm đến 03 năm, trúng tuyển và nhập học.
 • Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo
  • Cựu sinh viên của TDTU trúng tuyển và nhập học không thuộc các tiêu chí và mức cấp học bổng 100%, 50%, 30% nêu trên;
  • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học công lập khác dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
  • Giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông, trúng tuyển và nhập học;
  • Công chức, viên chức được cử đi học của các tỉnh có hợp tác toàn diện với TDTU, trúng tuyển và nhập học.

Lưu ý: Thành tích sinh viên đạt được trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể thao tính đến thời điểm xét học bổng không quá 02 (hai) năm

4. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng

 • Đơn đề nghị cấp học bổng (tại đây);
 • Bản sao có chứng thực văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;
 • Danh mục và bản sao các bài báo khoa học đã công bố (đối với học viên thuộc đối tượng là tác giả bài báo WoS/Scopus);
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đạt thành tích của giải đấu và quyết định khen thưởng của Tổng cục Thể dục Thể thao (đối với học viên thuộc đối tượng đạt các thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thể thao);
 • Giấy xác nhận đang công tác tại TDTU (đối với học viên thuộc đối tượng là giảng viên, viên chức của TDTU);
 • Giấy chứng nhận là giáo viên (đối với học viên thuộc đối tượng là giáo viên phổ thông) (tại đây);
 • Bản sao có chứng thực quyết định cử đi học của cơ quan (đối với học viên thuộc đối tượng là công chức, viên chức của các tỉnh có hợp tác toàn diện với TDTU).

 

II. Học bổng chương trình tiến sĩ

1. Đối tượng: Nghiên cứu sinh (NCS) đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường; hoặc các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa Trường với các trường đối tác đợt tuyển sinh năm học 2023-2024.

2. Tiêu chí: Căn cứ vào số lượng nộp hồ sơ học bổng tiến sĩ, Hội đồng xét cấp học bổng sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết số kinh phí học bổng đã được phân bổ.

3. Mức học bổng

 • Học bổng toàn phần (100%)
  • NCS thuộc nhóm ngành kỹ thuật - tự nhiên phải công bố 02 bài báo hạng 5 trở lên thuộc các tạp chí trong cơ sở dữ liệu WoS, tác giả chính, đứng tên TDTU;
  • NCS thuộc nhóm ngành kinh tế - xã hội phải công bố 01 bài báo hạng 5 trở lên thuộc các tạp chí trong cơ sở dữ liệu WoS, tác giả chính, đứng tên TDTU.
 • Học bổng bán phần (50%)
  • NCS nhóm ngành KHTN và KHKT phải công bố 01 bài báo hạng 5 trở lên thuộc các tạp chí trong cơ sở dữ liệu WoS, tác giả chính (hoặc 01 bài báo hạng 8 trở lên tác giả chính; cộng thêm 01 bài báo SCOPUS tác giả chính; hoặc 03 bài báo SCOPUS tác giả chính) đứng tên TDTU;
  • NCS nhóm ngành KHXH phải công bố 02 bài báo SCOPUS tác giả chính, đứng tên TDTU.
 • Học bổng hỗ trợ (25%)
  • NCS nhóm ngành KHTN và KHKT phải công bố 01 bài báo SCOPUS tác giả chính cùng 01 bài báo hạng 8 trở lên thuộc các tạp chí trong cơ sở dữ liệu WoS, tác giả phụ, đứng tên TDTU;
  • NCS nhóm ngành KHXH phải công bố 01 bài báo SCOPUS tác giả chính hoặc 01 bài báo thuộc các tạp chí trong cơ sở dữ liệu WoS, tác giả phụ, đứng tên TDTU.

Lưu ý: Các bài báo khoa học trên các tạp chí trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS)/Scopus được xếp hạng theo quy định hiện hành về xếp hạng công trình công bố quốc tế của Trường mà NCS đăng ký có trách nhiệm tìm hiểu rõ, đầy đủ trước khi tiến hành đăng ký và cam kết thực hiện nghĩa vụ công bố. NCS đứng tên trong công bố bài báo vai trò tác giả chính phải là tác giả đầu hoặc tác giả gửi bài duy nhất của bài báo.

 • Giảng viên, viên chức của TDTU học tiến sĩ tại các chương trình đào tạo của Trường và chương trình hợp tác đào tạo theo hình thức sandwich, khi đạt thâm niên nhất định, ngoài định mức học bổng nói trên sẽ được hưởng phụ cấp sinh hoạt phí 3.500.000 đồng/tháng x 12 tháng x 3 năm = 126.000.000 đồng cho toàn khóa đào tạo:
  • Thâm niên từ 07 năm trở lên, được thực nhận: 100% mức tài trợ này;
  • Thâm niên từ 05 năm đến dưới 07 năm, được thực nhận: 75% mức tài trợ này;
  • Thâm niên từ 03 năm đến dưới 05 năm, được thực nhận: 50% mức tài trợ này.

Lưu ý: Giảng viên, viên chức khi đăng ký nhận tài trợ này phải ký cam kết với Trường theo quy định.

4. Hồ sơ của nghiên cứu sinh