Nhảy đến nội dung
x

Công bố quyết định điều động và phân công nhiệm vụ Quyền Trưởng phòng Sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 14/4/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố quyết định điều động và phân công nhiệm vụ Quyền Trưởng phòng Sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với PGS. TS. Ngô Lê Minh.

PGS. TS. Ngô Lê Minh sinh năm 1976, quê quán Nam Định. Trình độ chuyên môn là tiến sĩ Kiến trúc, được bổ nhiệm Phó Giáo sư Ngành Kiến trúc vào năm 2022.

Trước khi được phân công nhiệm vụ Quyền trưởng phòng Sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. PGS. TS. Ngô Lê Minh là Trợ lý trưởng khoa, Trưởng bộ môn Kiến trúc, Khoa Kỹ thuật công trình, với hơn 80 công trình khoa học đăng trên Tạp chí Kiến trúc, Tạp chí Quy hoạch Đô thị, các tập san khoa và hội thảo khoa học quốc tế, đồng thời là chủ biên 3 quyển sách chuyên khảo phục vụ đào tạo. Ngoài ra, thầy còn là chủ nhiệm nhiều đề tài, dự án về quy hoạch - kiến trúc nhà ở đô thị, nhà ở người thu nhập thấp, trong đó có 2 dự án khoa học công nghệ do Sở KH&CN TP. HCM tài trợ cùng với nhiều đóng góp khoa học khác.

Ông Lê Phúc – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao quyết định phân công nhiệm vụ Quyền Trưởng phòng Sau đại học cho PGS. TS Ngô Lê Minh

Lãnh đạo Nhà trường và viên chức cùng chức mừng và chụp ảnh lưu niệm với Quyền Trưởng phòng Sau đại học mới được phân công