Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Khoa học máy tính (ngày 29/07/2023)

Vào lúc 9h00 ngày 29/07/2023 tại phòng C010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Khoa học máy tính. 

STT MSNCS Họ và tên Tên đề tài
1 18605002 Trần Lương Quốc Đại

Mô hình học tăng cường cho bài toán hội thoại tự động

Reinforcement Learning for Conversational Agent

Thẻ