Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Kỹ thuật điện (ngày 22/12/2023)

Vào lúc 15h30 ngày 22/12/2023 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Kỹ thuật điện. 

STT MSNCS Họ và tên Tên đề tài
1 202917001  Nguyễn Thị Phương Loan

Nghiên cứu cấu hình và vật liệu phốt pho cải thiện chất lượng màu và độ sáng của LED ánh sáng trắng

Study of phosphor configurations for improving color quality and luminous flux of white light LED

Thẻ