Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 13/05/2023)

Vào lúc 9h00 ngày 13/05/2023, tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính (8480101).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196005029 Phan Hoàng Vũ 09/01/1988 Nghiên cứu thiết kế Robot tự hành