Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05 năm 2024

Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05 năm 2024 như sau: 

+ Sinh viên 4+1, học viên và nghiên cứu sinh được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 18/04/2024 (thứ Năm); nghỉ Lễ 30/04/2024 (thứ Ba), Quốc tế lao động 01/05/2024 (thứ Tư) và được nghỉ thêm ngày 29/4/2024 (thứ Hai);

+ Phòng Sau đại học tạm ngưng phục vụ các ngày sau: Từ ngày 29/04/2024 (thứ Hai) đến hết ngày 01/05/2022 (thứ Tư).