Nhảy đến nội dung
x

Các tiêu chí đánh giá hồ sơ dự tuyển trình độ tiến sĩ

 1. HỒ SƠ (50 điểm):
  • Kết quả học tập chương trình đào tạo trình độ đại học/thạc sĩ;
  • Trình độ ngoại ngữ;
  • Kinh nghiệm hoạt động chuyên môn từ khi tốt nghiệp đại học/thạc sĩ;
  • Ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong thư giới thiệu;
  • Thành tích nghiên cứu khoa học
 2. ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (50 điểm):
  • Tính cấp thiết, lý do chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu;
  • Mục tiêu nghiên cứu;
  • Tổng quan tình hình nghiên cứu;
  • Cơ sở lý thuyết;
  • Đối tượng và phạm vi dự định nghiên cứu;
  • Phương pháp nghiên cứu;
  • Tính mới của đề tài nghiên cứu;
  • Kế hoạch học tập và nghiên cứu toàn khóa
  • Hình thức trình bày và trả lời câu hỏi của các thành viên trong tiểu ban chuyên môn.