Nhảy đến nội dung
x

Học bổng sau đại học

I. Học bổng chương trình thạc sĩ:

1. Đối tượng: Học viên đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) các đợt tuyển sinh trong năm học 2023-2024. Học bổng được chi trả vào cuối khóa học.

2. Tiêu chí: Căn cứ vào điểm trung bình tích lũy chương trình đào tạo trình độ đại học của học viên; các thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật trong khi là sinh viên TDTU. Đối với học viên là giảng viên, viên chức cơ hữu của TDTU căn cứ vào thâm niên công tác tại TDTU, Hội đồng xét cấp học bổng sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết số kinh phí học bổng đã được phân bổ.

3. Mức học bổng

   3.1 Học bổng 100% cho toàn khóa đào tạo

 • Học viên là cựu sinh viên tốt nghiệp thủ khoa một ngành đại học của TDTU, dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Học viên là tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ của ít nhất 01 công bố khoa học thuộc Web of Science (WoS)/Scopus đối với nhóm ngành kinh tế - xã hội và ít nhất 02 bài báo WoS/Scopus đối với nhóm ngành kỹ thuật - tự nhiên, công bố chung với giảng viên hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của Trường (Bài báo phải được thực hiện trong thời gian người học là sinh viên đại học của TDTU);
 • Học viên là cựu sinh viên đạt các thành tích xuất sắc về lĩnh vực thể thao trong thời gian học đại học tại TDTU như sau:
  • Đạt Huy chương vàng, Huy chương bạc hoặc Huy chương đồng cấp thế giới;
  • Đạt Huy chương vàng, Huy chương bạc cấp Châu Á;
  • Đạt Huy chương vàng cấp Đông Nam Á, SEA Games.
 • Học viên là cựu sinh viên đạt các giải thưởng uy tín về khoa học, nghệ thuật, thể thao có đóng góp cho sự phát triển danh tiếng của Trường trong thời gian học đại học tại TDTU.

          Lưu ý: Thành tích sinh viên đạt được trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể thao tính đến thời điểm xét học bổng không quá 02 (hai) năm.

   3.2 Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo

 • Học viên là cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Giảng viên, viên chức của TDTU có thâm niên công tác tại Trường từ 03 năm trở lên, trúng tuyển và nhập học.

   3.3 Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo

 • Học viên là cựu sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Giảng viên, viên chức của TDTU có thâm niên công tác tại Trường từ 01 năm đến 03 năm, trúng tuyển và nhập học.

   3.4 Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo

 • Học viên là cựu sinh viên của TDTU dự tuyển sau khi tốt nghiệp hơn 12 tháng, trúng tuyển và nhập học không thuộc tiêu chí và mức cấp học bổng tại 3.1, 3.2, 3.3;
 • Học viên là cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học công lập khác dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông, trúng tuyển và nhập học;
 • Công chức, viên chức được cử đi học của các tỉnh có hợp tác toàn diện với TDTU, trúng tuyển và nhập học.

4. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng

 • Đơn đề nghị cấp học bổng (tại đây);
 • Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học và Phụ lục văn bằng hoặc bảng điểm tốt nghiệp đại học (nếu chưa có Phụ lục văn bằng);
 • Danh mục và bản sao các bài báo khoa học đã công bố (đối với học viên thuộc đối tượng là tác giả của công bố khoa học thuộc WoS/Scopus);
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đạt thành tích của giải đấu và quyết định khen thưởng của Tổng cục Thể dục Thể thao (đối với học viên thuộc đối tượng đạt các thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thể thao);
 • Giấy xác nhận đang công tác tại TDTU (đối với học viên thuộc đối tượng là giảng viên, viên chức của TDTU);
 • Giấy chứng nhận là giáo viên (đối với học viên thuộc đối tượng là giáo viên phổ thông) (tại đây);
 • Bản sao có chứng thực quyết định cử đi học của cơ quan (đối với học viên thuộc đối tượng là công chức, viên chức của các tỉnh có hợp tác toàn diện với TDTU).

 

II. Học bổng, hỗ trợ sinh hoạt phí cho chương trình tiến sĩ

1. Học bổng chương trình tiến sĩ

   1.1 Đối tượng: Nghiên cứu sinh (NCS) đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường; hoặc các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa Trường với các trường đối tác đợt tuyển sinh năm học 2023-2024.

   1.2 Tiêu chí và mức cấp học bổng:

Căn cứ vào số lượng nộp hồ sơ học bổng tiến sĩ, Hội đồng xét cấp học bổng sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết số kinh phí học bổng đã được phân bổ.

 • Học bổng toàn phần (100%)
  • NCS thuộc nhóm ngành khoa học kỹ thuật (KHKT), khoa học tự nhiên (KHTN) phải công bố 02 bài báo WoS hạng 5 trở lên, tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ, TDTU là địa chỉ duy nhất và chỉ dùng email của TDTU;
  • NCS thuộc nhóm ngành khoa học xã hội (KHXH) phải công bố 01 bài báo WoS hạng 5 trở lên tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ, TDTU là địa chỉ duy nhất và chỉ dùng email của TDTU.
 • Học bổng bán phần (50%)
  • NCS nhóm ngành KHTN và KHKT phải công bố 01 bài báo WoS hạng 5 trở lên, tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ (hoặc 01 bài báo WoS hạng 8 trở lên tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ cộng thêm 01 bài báo Scopus tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ; hoặc 03 bài báo Scopus tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ), TDTU là địa chỉ duy nhất và chỉ dùng email của TDTU;
  • NCS nhóm ngành KHXH phải công bố 02 bài báo Scopus tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ, TDTU là địa chỉ duy nhất và chỉ dùng email của TDTU;
 • Học bổng hỗ trợ (25%)
  • NCS nhóm ngành KHTN và KHKT phải công bố 01 bài báo Scopus tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ cùng 01 bài báo WoS hạng 8 trở lên tác giả phụ, TDTU là địa chỉ duy nhất và chỉ dùng email của TDTU;
  • NCS nhóm ngành KHXH phải công bố 01 bài báo Scopus tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ hoặc 01 bài báo WoS, tác giả phụ, TDTU là địa chỉ duy nhất và chỉ dùng email của TDTU.

Lưu ý: Các bài báo WoS/Scopus được xếp hạng theo quy định hiện hành về xếp hạng công trình công bố quốc tế của Trường mà NCS đăng ký có trách nhiệm tìm hiểu rõ, đầy đủ trước khi tiến hành đăng ký và cam kết thực hiện nghĩa vụ công bố.

NCS đứng tên trong công bố bài báo vai trò tác giả giả ghi tên đầu hoặc tác giả gửi bài duy nhất của bài báo.

Học bổng chương trình tiến sĩ sẽ được cấp theo từng học kỳ và cấp trong thời gian đào tạo chuẩn của chương trình học tiến sĩ của người học.

2. Hỗ trợ sinh hoạt phí chương trình tiến sĩ

   2.1 Người học là giảng viên, viên chức cơ hữu của Trường

Giảng viên, viên chức cơ hữu (GV-VC) của Trường tham gia học chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa Trường với các trường đối tác, khi đạt thâm niên nhất định sẽ được hưởng phụ cấp sinh hoạt phí theo mức tối đa là 3.500.000 đồng/tháng, cụ thể:

 • GV-VC có thâm niên làm việc tại Trường liên tục từ 07 năm trở lên, được hỗ trợ: 3.500.000 đồng/tháng;
 • GV-VC có thâm niên làm việc tại Trường liên tục từ 05 năm đến dưới 07 năm, được hỗ trợ: 2.625.000 đồng/tháng;
 • GV-VC có thâm niên làm việc tại Trường liên tục từ 03 năm đến dưới 05 năm, được hỗ trợ: 1.750.000 đồng/tháng.

Hỗ trợ sinh hoạt phí được cấp hàng năm đối với các năm học đúng tiến độ trong chương trình đào tạo.

 2.1 NCS tham gia học chương trình tiến sĩ của Trường

Đối tượng là NCS tham gia học chương trình tiến sĩ của Trường khi đăng ký nhận học bổng chương trình tiến sĩ theo mức học bổng toàn phần 100% và 50% sẽ được cấp thêm phần hỗ trợ sinh hoạt phí 6.000.000 đồng/NCS/tháng. Điều kiện để NCS được nhận khoản hỗ trợ sinh hoạt phí này phải đăng ký và cam kết thực hiện 01 (một) trong 04 (bốn) nghĩa vụ sau:

- Tham gia hướng dẫn khóa luận, đồ án tốt nghiệp cho sinh viên, tối thiểu 02 sinh viên/năm;

- Tham gia báo cáo sinh hoạt học thuật/ journal club/ seminar tại đơn vị tối thiểu 02 lần/năm;

- Hỗ trợ đơn vị quản lý NCS trong công tác tổ chức hội thảo, đồng thời tham gia hội thảo khoa học do đơn vị tổ chức ở vai trò tác giả gửi bài và có tham gia báo cáo tối thiểu 01 hội thảo/năm (chỉ được đăng ký khi đơn vị quản lý NCS có kế hoạch tổ chức hội thảo trong năm học);

- Tham gia hội thảo khoa học quốc tế, nộp bài và phải báo cáo tại hội thảo có kỷ yếu hội thảo được Index trong Wos/Scopus tối thiểu 01 hội thảo/năm.

Nếu NCS là GV-VC của Trường tham gia học chương trình tiến sĩ của Trường phải ký cam kết với Trường theo quy định khi nhận khoản hỗ trợ sinh hoạt phí.

4. Hồ sơ của nghiên cứu sinh

 • Đơn đề nghị cấp học bổng tiến sĩ, trong đó nêu rõ lý do về sự cần thiết của việc cấp học bổng phục vụ cho quá trình trình nghiên cứu và công bố liên quan đến luận án tiến sĩ;

 • Kế hoạch nghiên cứu (nội dung của đề cương phải liệt kê chi tiết kế hoạch thực hiện và mốc thời gian công bố bài báo quốc tế);

 • Bản sao có chứng thực văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp trình độ đại học và thạc sĩ;

 • Thành tích nghiên cứu khoa học (1 bản toàn văn bài báo);

 • Thư giới thiệu của 02 chuyên gia (Xem hướng dẫn nội dung thư giới thiệu)

 • Nhận xét của người hướng dẫn;

 • Chứng chỉ tiếng Anh còn trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm nộp đơn đề nghị cấp học bổng. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như sau: IELTS (từ 5.5 điểm) hoặc TOEFL iBT (từ 46 điểm) hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương khác;

 • Bản sao giấy báo trúng tuyển và nhập học chương trình tiến sĩ của Trường;
 • Giấy xác nhận đang công tác tại TDTU ghi rõ quá trình và số năm công tác (đối với NCS thuộc đối tượng là GV-VC của TDTU);
 • Bản sao hộ chiếu đối với NCS là người nước ngoài.