Nhảy đến nội dung
x

Học bổng sau đại học (áp dụng từ đợt tuyển sinh tháng 12 năm 2017)

Học bổng dành cho sinh viên TDTU tham gia chương trình 4+1:

 • Học bổng 50% cho từng học phần (không áp dụng cho học phần chung):
  • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 (thang điểm 10) trở lên đăng ký các học phần chuyên ngành;
 • Học bổng 30% cho từng học phần (không áp dụng cho học phần chung):
  • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 đến nhỏ hơn 8.0 (thang điểm 10) đăng ký các học phần chuyên ngành;
 • Học bổng 25% cho từng học phần:
  • Sinh viên đăng ký các học phần chung (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học);
  • Sinh viên không thuộc 02 đối tượng trên đăng ký các học phần chuyên ngành.

*Giá trị học bổng được tính tại thời điểm sinh viên đăng ký học phần và được chi trả cuối mỗi học kỳ với điều kiện sinh viên không nợ học phí của chương trình 4+1.

Học bổng trình độ đào tạo thạc sĩ:

 • Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo:
  • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo:
  • Sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;
  • Giảng viên, viên chức của TDTU trúng tuyển và nhập học.
 • Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo:
  • Cựu sinh viên của TDTU trúng tuyển và nhập học;
  • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hệ chính qui của các trường đại học công lập khác dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;
  • Giáo viên các tỉnh đang giảng dạy tại các trường phổ thông, trúng tuyển và nhập học.

*Học bổng được chi trả vào cuối khóa học.

Học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ: Trường đại học Tôn Đức Thắng có chính sách học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ dựa trên cam kết công bố quốc tế ISI/SCOPUS của nghiên cứu sinh:

 • Học bổng toàn phần (100%)
 • Học bổng bán phần (50%)
 • Học bổng hỗ trợ (25%)

Đối tượng được xét Học bổng sau đại học:

 • Học viên đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của TDTU;
 • NCS đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của TDTU hoặc các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa TDTU với các đối tác;
 • NCS đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong cả nước, tự nguyện chấp thuận các điều kiện của Chính sách học bổng này và nộp hồ sơ đăng ký học bổng;

Hồ sơ của nghiên cứu sinh:

 1. Đơn đề nghị cấp học bổng, trong đó nêu rõ lý do về sự cần thiết của việc cấp học bổng phục vụ cho quá trình nghiên cứu và công bố liên quan đến luận án tiến sĩ;

 2. Đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ (nội dung của đề cương phải liệt kê chi tiết kế hoạch thực hiện và mốc thời gian công bố bài báo quốc tế);

 3. Bảng điểm chương trình cao học, đại học đã hoàn tất;

 4. Thành tích nghiên cứu khoa học;

 5. Thư giới thiệu của chuyên gia;

 6. Nhận xét của người hướng dẫn;

 7. Chứng chỉ tiếng Anh còn trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm nộp đơn xin học bổng [Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như sau: IELTS (tối thiểu 5.5 điểm), TOEFL IBT (tối thiểu 70 điểm), TOEIC 2 kỹ năng (tối thiểu 600 điểm)];

 8. Đơn cam kết thực hiện đúng số lượng công trình ISI (và/hoặc SCOPUS) mà NCS đăng ký thực hiện và cam kết chấp nhận sự chế tài nếu không thực hiện được;
 9. Xác nhận của Cơ sở đào tạo NCS về việc đồng ý cho NCS có công trình liên quan đến luận án sẽ đứng tên Trường đại học Tôn Đức Thắng (với trường hợp ngoài Trường).

Hồ sơ của học viên cao học

 1. Đơn đề nghị cấp học bổng;

 2. Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học có chứng thực [hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp] và Bảng điểm học tập;

 3. Bản sao giấy báo kết quả trúng tuyển cao học [hoặc quyết định đã trúng tuyển của Hội đồng xét tuyển] của Trường;

 4. Giấy chứng nhận giáo viên (tại đây).