Nhảy đến nội dung
x

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN/LUẬN ÁN

 1. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Quản trị kinh doanh (ngày 27/04/2023)

  Vào lúc 8h30 ngày 27/04/2023 tại phòng B010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Quản trị kinh

 2. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 27/03/2023)

  Vào lúc 8h30 ngày 27/03/2023, tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (834

 3. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (ngày 26/03/2023)

  Vào lúc 8h00 ngày 26/03/2023, tại phòng D0708 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụn

 4. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ngày 18/03/2023)

  Vào lúc 13h30 ngày 18/03/2023 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều kh

 5. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 27/02/2023)

  Vào lúc 14h00 ngày 27/02/2023 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động

 6. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 03/03/2023)

  Vào lúc 13h00 ngày 03/03/2023, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (