Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi của lớp bồi dưỡng sau đại học học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi của lớp bồi dưỡng sau đại học học kỳ 1 năm học 2019 -2020

Mã môn Tên môn Mã nhóm Ngày thi Thứ Giờthi Phòng thi
IN700000 Phương pháp nghiên cứu khoa học 51 26/10/2019 7 13:30 B306
IN700000 Phương pháp nghiên cứu khoa học 52 30/11/2019 7 8:00 B306

Lưu ý

  • Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút;
  • Mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND/thẻ căn cước;