Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 19/09/2020)

Vào lúc 08h00 ngày 19/09/2020, tại phòng họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186017015 Huỳnh Trọng Nghĩa 10/01/1995 Điều độ tối ưu tổ máy phát bằng phương pháp meta-heuristic hiệu quả
2 186017004 Hồ Hữu Phước 01/10/1995 Xây dựng giải thuật dò tìm điểm công suất cực đại của pin Quag Điện (điểm cực trị toàn cục)
3 186017008 La Thanh Thi 04/06/1995 Cực đại sản lượng điện năng cho các hồ thủy điện bậc thang
4 186017001 Nguyễn Hữu Lộc 27/03/1995 Tối ưu công suất phát của nhà máy điện gió để cực đại lợi nhuận