Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 14/11/2020)

Vào lúc 7h30 ngày 14/11/2020,Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài Địa điểm
1 186008026 Nguyễn Dương Nhất 01/01/1977 Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định B106
2 186008027 Nguyễn Hoàng Phúc 05/02/1993 Tác động của sở hữu nước ngoài đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam B106
3 186008032 Trương Thị Thanh Tâm 03/06/1985 Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 B106
4 186008038 Từ Thị Thùy Dương 01/11/1991 Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam B106
5 186008040 Phạm Thị Minh Hiền 09/08/1991 Các nhận tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên các ngân hàng thương mại Việt Nam B106
6 186008014 Đào Trịnh Khánh Chi 24/02/1983 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quy Nhơn Phòng họp B
7 186008029 Đặng Thành Quốc 10/10/1980 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện An Lão, tỉnh Bình Định Phòng họp B
8 186008034 Trần Thị Mỹ Trang 29/08/1983 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Bình Định Phòng họp B
9 186008039 Phạm Thị Minh Hạnh 09/08/1991 Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam Phòng họp B
10 186008019 Vũ Thùy Dung 09/04/1995 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Phòng họp B