Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 24/09/2020)

Vào lúc 08h00 ngày 24/09/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176007003 Nguyễn Quốc Chính 27/10/1987 Đa thức trực giao hai biến và một số ứng dụng
2 176007011 Vũ Thị Liên Hương 02/12/1977 Đa thức Legendre và ứng dụng giải số phương trình vi-tích phân cấp phân số
3 176007005 Nguyễn Huỳnh Vĩnh Dinh 03/06/1987 Một số vấn đề quan trọng về hàm lồi và ứng dụng của chúng
4 176007007 Lê Văn Hiếu 02/06/1986 Bất đẳng thức Brunn-Minkowski và ứng dụng của nó trong bài toán đẳng chu