Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình sau đại học

Phòng Sau đại học thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình sau đại học dành cho học viên/nghiên cứu sinh trúng tuyển và nhập học đợt tuyển sinh tháng 08/2020 như sau:

  • Thời gian: từ ngày 09/09/2020 đến ngày 21/09/2020;
  • Thời gian công bố danh sách được cấp học bổng dự kiến: 26/09/2020;
  • Hình thức nộp hồ sơ:
    • Nộp trực tiếp tại Phòng Sau đại học;
    • Chuyển phát nhanh về địa chỉ của Phòng Sau đại học.
  • Đối tượng và hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình sau đại học, học viên/nghiên cứu sinh xem tại đây.