Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 03/04/2021)

Vào lúc 9h00 ngày 03/04/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186006017 Amaefule Emmanuel Nduka 20/03/1986 Điều khiển tần số tải trong hệ thống điện có xét đến năng lượng tái tạo