Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 27/03/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 27/03/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186007007 Lê Đức Đạt 12/04/1980 Một số phương pháp xây dựng mã tối ưu
2 186007009 Phạm Thị Thu Hằng 22/10/1984 Một số phương pháp đếm trong tổ hợp và ứng dụng
3 186007016 Lê Thanh Tuấn 01/08/1978 Mã cyclic tối tiểu
4 186007017 Nguyễn Văn Vũ 18/11/1992 Phương pháp bình phương tối thiểu và ứng dụng
5 186007012 Đỗ Ngọc Quanh 10/12/1977 Căn nguyên thủy