Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống dịch bệnh, Phòng Sau đại học thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

  1. Từ ngày 18/5/2021, yêu cầu nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, học sinh (gọi tắt là HSSV); khách ngoài khi đến liên hệ công tác với Trường, yêu cầu thực hiện khai báo y tế theo mẫu mới khi vào Trường theo hướng dẫn của Nhà trường.
  2. Link thực hiện khai báo y tế (theo mẫu mới) tại đường link sau: https://survey-beta.tdtu.edu.vn/KhaiBaoYTe/.
  3. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.
Thẻ