Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình sau đại học

Phòng Sau đại học thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình sau đại học dành cho học viên/nghiên cứu sinh trúng tuyển và nhập học đợt tuyển sinh tháng 12/2020 như sau:

  • Thời gian: từ ngày 22/01/2021 đến ngày 23/01/2021;
  • Thời gian công bố danh sách được cấp học bổng dự kiến: 01/03/2021;
  • Hình thức nộp hồ sơ:
    • Nộp trực tiếp tại Phòng Sau đại học;
    • Chuyển phát nhanh về địa chỉ của Phòng Sau đại học.
  • Đối tượng và hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình sau đại học, học viên/nghiên cứu sinh xem tại đây.

Lưu ý: Phòng Sau đại sẽ không xét hồ sơ nếu học viên/nghiên cứu sinh nộp trễ hoặc nộp thiếu hồ sơ so với quy định.