Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (ngày 08/10/2022)

Vào lúc 9h00 ngày 08/10/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (8520208).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196016003 Đào Trần Khánh Ninh 22/01/1997 Anten tái cấu hình tần số mô hình MIMO dùng cấu trúc ống dẫn sóng tích hợp cho ứng dụng dải tần ISM