Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 03/10/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 03/10/2022 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196012051 Nguyễn Nhất Văn 09/09/1997 Pháp luật về bảo vệ bí mật kinh doanh trong quan hệ lao động
2 201812035 Lều Thị Út 16/06/1982 Pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu