Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 14/12/2022)

Vào lúc 14h00 ngày 14/12/2022 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201812048 Trần Quách Thịnh 20/11/1988 Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại qua thực tiễn tại An Giang
2 201812051 Trần Thị Thanh Trúc 31/07/1987 Pháp luật về hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản từ thực tiễn tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ